Дигитална стратегия


Дигиталната стратегия очертава пътя и средствата за постигане на вашите цели в онлайн пространството – по-голяма познаваемост на вашия бранд, повече продажби или повече лоялни клиенти. Посредством нея ще успеете да разберете поведението на вашите потребители, къде се намирате спрямо вашите конкуренти и какво е необходимо да предприемете, за да подобрите своите позиции.
1.
Поставяне на цели и посока
Дигиталната стратегия ви позволява да дефинирате дигиталните цели пред вашия бизнес и очертава пътя за тяхното постигане.
2.
Картина на текущото състояние
Дигиталната стратегия позволява да установите точното място, в което се намира вашият бизнес в онлайн пространството.
3.
Координиране на всички дейности
Дигиталната стратегия координира всички онлайн активности и мултиплицира ефекта от тях.
4.
Дефиниране на предизвикателствата
Дигиталната стратегия дава възможност да се открият „слаби“ места в организационните процеси и маркетинговите активности на вашия бизнес.
5.
Нови възможности
Разглеждайки цялостното потребителско поведение в онлайн пространството, дигиталната стратегия позволява да се набележат нови маркетингови възможности.
6.
Планиране на разходите и ROI
Можете да предвидите вашите разходи /финансови и човешки ресурси/ и възвращаемост на инвестицията.

Кратко описание на услугата


Дигиталната стратегия представлява конкретен план, който съдържа серия от стъпки за постигане на вашите цели в дигиталната среда. Тя включва всички елементи на онлайн присъствието на вашия бизнес и тяхното интегриране в една обща времева и бюджетна рамка.

Поставяне на цели

Определете посоката пред вашия бизнес.
Какво ще означава успех и какво точно искаме да постигнем в дигиталната среда: по-голяма познаваемост на вашия бранд, повече продажби или повече лоялни клиенти.

Всяка една стратегия започва с дефинирането на ясни цели – краен резултат, към който се стремите и определянето на количествените и качествените параметри, с които ще го измерваме.

Анализ на пазара

Получете картина на случващото се на пазара.
От проучване на потребителското поведение, през анализ на конкуренцията до установяване на тенденциите и възможностите във вашата ниша, анализът на пазара е картина на текущото състояние във вашия бранш.

Какви са вашите позиции и къде стоите спрямо останалите играчи на пазара, е основата, на която разработваме вашата дигитална стратегия.

Дигитален микс

Пътят до вашите маркетингови цели.
Правилният микс от канали, формати и съдържание, който ще бъде използван, е определящ за успеха на дигиталната стратегия. Ключово е дейностите, които го изграждат да се координират правилно, за да работят съвместно и ефекта от всяка една дейност да подпомага останалите.

Маркетинговият микс се съставя спрямо направения анализ на пазара и заложените цели, като той бива детайлно разписан във времева и бюджетна рамка, по отделни пера от дигитални активности.

Защо да ни се доверите?

Формуляр за връзка