Имейл маркетинг


Имейл маркетингът е една от най-ефективните форми за директна комуникация с вашите целеви аудитории. Подходящ както за провеждане на различни регулярни кампании под формата на електронни бюлетини, така и за разширяване на базата ви от контакти, той е ключов инструмент в дигиталната стратегия на всяка една компания.
1.
Широк обхват при ниски разходи
Имейл маркетингът позволява да достигнете до Вашата аудитория на сравнително по-ниска цена спрямо другите дигитални канали.
2.
Директен контакт с клиентите
Чрез имейл маркетинга можете директно да осъществите контакт с вашите клиенти или потребители.
3.
Ръст на трафика и продажбите
Имейл маркетингът допринася за ръст на трафика на вашия сайт и увеличаване на продажбите ви.
4.
Изграждане на лоялна аудитория
Чрез имейл маркетинга можете да изградите дългосрочни взаимоотношения и лоялни клиенти.
5.
Увеличаване на базата ви от контакти
Имейл маркетингът е ефективен инструмент за увеличаване на базата ви от контакти.
6.
Подпомагане на другите канали
Имейл маркетингът подпомага ефекта на всички други маркетингови активности, които прилагате.

Кратко описание на услугата


Успешното използване на имейл маркетинг канала идва с ефективното му имплементиране в цялостната дигитална стратегия. Такава стратегия ние разработваме индивидуално за всеки един отделен клиент, като взимаме предвид спецификите на конкретната пазарна ниша.

Изграждане на стратегия

Достигнете вашите клиенти в точния момент.
Планирането кога и колко често да изпращате съобщения до вашите клиенти или партньори е от ключово значение за успеха на вашия имейл маркетинг.

Разширяването на вашия списък от контакти е друго такова. Ние ще ви помогнем да изградите подходящата стратегия, която да се справи с тези въпроси и с която да постигате вашите комуникационни цели.

Провеждане на кампании

Спечелете вашите клиенти.
Зад успеха на всяка една кампания стоят серия от стъпки, част от които: създаване на дизайн – структура, визия, съдържания; подготовка и изпращането им до базата ви от контакти; отчитане на постигнатите резултати и насоки за последваща оптимизация. Ние знаем как да създадем и управляваме успешно вашите кампании.

Защо да ни се доверите?

Формуляр за връзка