Новини


Как реклама във Фейсбук, съчетана с конкретен повод или събитие, може да доведе до 800% ROI?

Как реклама във Фейсбук, съчетана с конкретен повод или събитие, може да доведе до 800% ROI?

В началото на месец март стартирахме рекламна кампания на наш клиент по случай тематичен за неговия бранш ден. В следващите редове ще ви представим как планирахме и проведохме неговата рекламна кампания, дигиталните канали, които използвахме и резултатите, които постигнахме.

Няколко думи за проекта

Клиентът, който се обърна към нас, е козметичен център, който поиска да проведем неговата рекламна кампания за пробиване на уши на деца, по повод 25 март – Благовец. Благовец е ден, който по традиция е наречен за пробиване на уши и много майки избират именно този ден, в който да поставят първите обици на своите момиченца.


Целта на рекламната кампанията и целева аудитория

Крайната ни цел бе записване на час за пробиване на уши на 25 март. Периодът, в който проведохме кампанията бе: 1-24 март. Целевата аудитория, до която определихме, че искаме да достигнем бе майки, на възраст между 20-55 години, на територията на град Пловдив. Спрямо тази аудитория преценихме, че най-подходящо и ефективно би било да проведем рекламна кампания във Facebook и Instagram.


Подготовка на рекламната кампания

Кампанията разработихме в два аспекта: Кампании насочени към изцяло нова аудитория във Facebook и Instagram (т.е. хора, които за първи път чуват за бизнеса на клиента) и Ремаркетинг кампания (насочена към хора, които вече са посетили сайта на клиента).


Кампании към нова аудитория във Facebook и Instagram

Стартирахме с reach кампания във Facebook, чиято цел беше да достигнем до максимално най-голям брой жени, на възраст 20-55 години на територията на Пловдив.

За да достигнем конкретно до жени с деца, използвахме таргетирането по демографски характеристики (родители с деца до 1 година; родители с деца между 1 и 2 години; родители с деца до 5 години). Като допълнителна характеристика включихме и таргетиране по интереси: baby, baby&kids, kids, mothercare. Една от многото силни страни на дигиталния маркетинг, в това число рекламата във Facebook, Instagram, Google и др., e именно възможността, да достигнем до конкретна аудитория, която би проявила интерес към нашия продукт.

В рамките на първата седмица от reach кампанията, получихме близо 20 съобщения на страницата на клиента, като близо 90% от тях приключиха със записан час за 25-ти. Ето защо, преценихме, че хората, които изпращат съобщения на страницата, отговарят на таргета, до който искаме да достигнем. Затова решихме да създадем “Подобна аудитория на хората, които са изпратили съобщение на страницата“ и да насочим рекламата и към нея. Как го направихме?

 1. Първо създадохме аудитория, която е взаимодействала със страницата на клиента по признака - изпратили съобщения. Тъй като искахме да обхванем само хората интересуващи се от пробиване на уши, посочихме по-кратък период от 7 дни /защото знаехме, че през последните 7 дни всички запитвания са били свързани само с рекламната кампания/.

 2. След като създадохме основната аудитория преминахме към дефиниране на подобната. За целта избираме за източник новосъздадената аудитория от т.1, избрахме местоположение и посочихме какъв размер искаме да бъде подобната. Тук се избира по скалата от 1 до 10, като 1 означава най-малката, но най-тясна и близка до оригиналната аудитория, докато 10 е по-широка и все по-отдалечаваща се от основната. В случая ние избрахме 1, което прогнозно се равнява на 38 400 души.

  Добавихме новосъздадената аудитория в нова кампания и определихме дневен бюджет от 2$. Отново зададохме, че искаме кампанията да се показва на жени, на възраст 20-55 години, на територията на град Пловдив.


Ремаркетинг кампания във Фейсбук

За да достигнем и до посетителите на сайта на клиента, създадохме ремаркетинг кампания. Избраната аудитория бе „Хора посетили страницата „Пробиване на уши“ от сайта на клиента. За да създадете такава аудитория, е нужно да имате инсталиран фейсбук пиксел на вашия сайт, както и да посочите конкретна страница, чийто трафик искате да отчитате в рамките на тази аудитория. Периодът, на база на който създадохме аудиторията, е посетители на страницата на сайта за последните 90 дни.


Рекламата

Заложихме на банер реклама, която ясно да предава посланието на кампанията. Знаейки, че майките се интересуват от максимално най-изчерпателна информация, в рекламния текст поставихме нужната информация, така че да можем да „намалим“ техните притеснения що се отнася до пробиването на обеци и по този начин да ги спечелим.

 • При Reach кампанията по интереси използвахме link click форматът, като тук целта ни беше да преведем потребителя на сайта на клиента, където да намери повече информация за услугата.

 • При ремаркетинг кампанията и кампанията насочена към аудитория подобна на тези, които са ни писали, използвахме възможността потребителите да ни пишат директно в Messenger, което за такъв тип услуга, който е последван от серия от допълнителни въпроси, е изключително подходящо.


Резултатите

Тъй като записванията за часове ставаха по два начина – по Messenger и директно по телефона, като източник за постигнатите резултати използвахме Facebook отчетите на Ads Manager и подадената информация от клиента за записвания по телефона.

 • Reach кампания към нови потребители

  • Срещу бюджет от 31$ достигнахме до 21 623 души.
  • Имаме реализирани 81 650 импресии и 150 клика към сайта.

 • Кампания към аудитория подобна на хората писали на страницата

  • Срещу бюджет от 21$ достигнахме до 4851 души.
  • Имаме реализирани 10 405 импресии.
  • 20 директни запитвания в Messenger /близо 95% са приключили със записан час/.

 • Ремаркетинг кампания

  • Срещу бюджет от 21$ достигнахме до 366 души.
  • Имаме реализирани 6593 импресии.
  • 34 директни запитвания в Messenger /близо 95% са приключили със записан час/.


Резултатите по данни на клиента:

 • В дена на кампанията /25 март Благовец/ - 60 предварително запазени часа /клиента/.

 • В рамките на деня на място в козметичния салон отиват още 25 клиента.

 • Общ брой клиенти в края на деня - 85.

 • Средна цена от пробиване на уши на един клиент – 35 лв.

 • Общо приходи за деня / на Благовец / – 3000 лв.

 • Общо разходи за рекламен бюджет към Facebook и Instagram – 127 лв.

 • Общо разходи за управление на рекламната кампания от нашия екип – 210 лв.

 • Общ брой клиенти за периода 1-31 март – 115.

 • Общо приходи от пробиване на уши за периода 1-31 март – 4025 лв.

За да изчислим възвращаемостта от инвестицията в рекламната кампания, използваме формулата за ROI, преди приспадане на себестойността на услугата.

ROI = (възвръщаемостта на инвестициите) = ((Брутната печалба) – Разходите за реклама) / Разходите за реклама)*100%

Към разходите за реклама включваме както рекламния бюджет към Facebook, така и разхода към агенцията.

ROI = ((3000 – 337)/ 337))* 100% = 800%

Както се вижда, инвестицията в реклама във Фейсбук и Инстаграм се е отплатила повече от добре. Освен в деня на кампанията се вижда силен положителният ефект преди и след самата акция.

 • За периода 1-24 март - 20 нови клиента за същата услуга.

 • За периода 25-31 март - още 10 нови клиента за същата услуга.


Обобщение

В обобщение можем да кажем, че когато планирате правилно своята рекламна кампания и използвате подходящите дигитални канали, резултатите, които можете да постигнете са повече от добри. Едно от най-силните предимства на рекламата във Facebook и Instagram е именно възможността да достигнете до много специфична и конкретна аудитория. Когато това е съчетано с подходящ повод /в конкретния случай на клиента - Благовец/, който допълнително стимулира търсенето, резултатите са повече от добри. Ефектът от рекламата е както постигане на заложените цели в деня на акцията, така и преди, и след нея, защото освен чисто продажбения ефект, рекламата винаги допринася и за популяризиране на вашия бранд, което рано или късно също ви се отплаща.


Ако имате нужда от помощ, за да проведете вашата дигитална рекламна кампания, можете да разчитате на нас.

Можете да направите запитване за цени за реклама в социалните мрежи.

Повече информация за оптимизацията като част от дигиталната стратегия на една компания, можете да намерите в нашата секция маркетинг в социалните мрежи.

Формуляр за връзка