Новини


3 често допускани грешки при рекламата във Facebook

3 често допускани грешки при рекламата във Facebook

Срещате трудности при вашата фейсбук реклама? Чудите се как да подобрите представянето на вашите кампании. В следващите редове ще ви представим три често допускани грешки при рекламата във Facebook и как да се справите с тях.

1. Използване на “Boost” бутона, вместо Ads Manager

Масов подход сред начинаещите във Фейсбук рекламата е да използват единствено така нареченото „буустване“ на постове. Да, това е най-базовото ниво на реклама в платформата и е подходящо, за тези които тепърва се запознават с нея. То дава възможност за по-общо таргетиране – по локация, демографски характеристики и интереси. За да се възползвате обаче, от пълния кръг рекламни функции, и съответно да постигате по-добри резултати, е необходимо да използвате Ads Manager – многофункционалният инструмент за създаване и управление на реклама във Facebook.

Чрез него можете да изберете подходяща цел на вашата рекламна кампания - популяризиране на марка, ангажиране с аудиторията, конверсии или някаква друга цел. Това е важно, защото при различните цели фейсбук алгоритъмът работи по различен начин.

Ads Manager ви дава възможност прецизно да дефинирате вашия таргет. Чрез него можете да създадете и ползвате така наречените „специални“ аудитории. Пример за такива са “custom” аудиториите – хора, които са били на вашия сайт или са взаимодействали с фейсбук страницата ви. Такива са и “lookalike” аудиториите – аудитории подобни на вашите последователи или посетители на сайта.

Можете да изберете конкретно къде да се показва вашата реклама, при какви бюджети и в какви рекламни формати. Освен до тук изброените възможности, получавате и достъп до богата статистика и множество анализи от представянето на рекламната кампания.

Ads Manager e задължителен инструмент, който трябва да използвате, ако искате да настроите и максимално ефективно да управлявате вашите рекламни кампании във Фейсбук.


2. Неподходящо избрана цел на кампанията

Друга често срещана грешка е очакването, че една рекламна кампания, която се показва на изцяло нова аудитория, ще доведе до моментална продажба. Това е твърде бързо и доста често неподходящо. Директното отвеждане на потребителите до продажбената страница нарушава едно от златните правила на социалните мрежи, че „за да получите, първо трябва да дадете“. Поради различни причини, хората не са готови веднага да направят директна покупка. Нужно им е време за събиране на информация и изграждане на доверие.

Тук разбира се са възможни различни стратегии, но основното е така нареченото придвижване по маркетинговата фуния. Уверено можете да приложите принципа AIDA: Attention (вниманието), Interest (интерес), Desire (желание) и Action (действие).

За да придвижите надолу по фунията потребителите, имате нужда от посреднически стъпки, в които да им предоставите по нещо ценно. По този начин поставяте началото на разговор, който можете да използвате за изграждане на връзка. Тогава, когато хората са готови да купят, е по-вероятно да го направят от вас.

На всяка фаза е нужно да се направи съответната рекламна кампания. На върха на фунията аудиторията е най-голяма и обикновено „студена“ – т.е. аудиторията чува за първи път за вас или вашия продукт. На тази фаза подходящи са прилагането на brand awareness и reach кампаниите. С придвижването на долу по фунията аудиторията се стеснява и затопля. За средата на фунията можете да използвате engagement кампаниите, а за конкретно действие, което е в края на фунията – conversion.

Провеждането на директни кампании с цел продажба, насочени към изцяло нова и студена аудитория, може да ви коства много пари и изгубено време. Планирайте своите кампании спрямо фазите, на които се намират вашите потенциални клиенти, от гледна точка на решението за покупка и работете в насока изграждане на дългосрочна връзка с тях.


3. Прекалено често оптимизиране на рекламата

Повечето рекламодатели във Фейсбук, в желанието си постоянно да подобряват представянето на рекламните си кампании, доста често „бърникат“ по настройките на кампаниите, мислейки си, че променяйки таргета, бюджетите или целите е равносилно на по-бърз напредък. Това, което всъщност се случва, е, че при някои значими промени, рекламния ви ранг връща представянето на рекламата в началната ѝ фаза.

Когато стартирате реклама, Фейсбук започва да събира данни за това кой и как реагира на нея. Това е така наречената Learning Phase. На нейна база Фейсбук преценява коя аудитория би реагирала по начина, по който вие бихте искали и започва да показва рекламата ви на нея.

Имайте предвид, че Фейсбук се нуждае от минимум 50 конверсии дневно или седмично/в зависимост от това как е настроен акаунта ви/, след старта на кампанията, за да може да заработи максимално добре. След като те са достигнати, е моментът да решите дали кампанията или ад сетовете ви се представят добре или не. Ако отговорът е не, можете да ги редактирате или спрете. Имайте предвид, че при извършване на значими промени, като увеличаване на бюджета с повече от 20%, зареждане на нов криейтив, промяна на събитие /от поръчка, добавяне в кошница/ или поставяне на пауза, Learning Phase почти винаги ще се рестартира. По този начин, до голяма степен, се пренебрегва събраната до момента информация и рекламата ви започва да бъде показвана на изцяло нова аудитория.

Ето защо изчаквайте да приключи Learning Phase. След нея уверено можете да направите нужните корекции, при ад сетовете, които не се представят добре и да не правите промени по тези, които се представят добре.

Ако кампанията, която провеждате е с кратки срокове, не се притеснявайте да правите корекции. Просто дублирайте и запазете успешните ад-сетовете. Експериментирайте върху новите.


В обобщение можем да кажем, че както всяко нещо в дигиталния маркетинг, и тези грешки могат да бъдат поправени и оптимизирани с различни подходи. Повече информация за оптимизацията като част от дигиталната стратегия на една компания, можете да намерите в нашата секция маркетинг в социалните мрежи.

Формуляр за връзка